Namelio nuomos kainos

Į kainą įskaičiuota:

 • Malkos židiniui, pirčiai ir grilio kepsniams;
 • Grilio įrankiai;
 • Valtis sezono metu, iš anksto suderinus su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu;
 • Patalynė, rankšluosčiai.

Informacija ir taisyklės

Vidūno Namelio vidaus tvarkos taisyklės

Mes neabejojame, kad mūsų lankytojai bus tvarkingi, gerbiantys save ir aplinkinius, tausojantys ir mylintys Gamtą, todėl iš anksto norime aptarti kai kurias taisykles;

Su šiomis taisyklėmis klientai privalo susipažinti prieš atliekant rezervaciją;

 • Mes labai mylime gyvūnus ir suteiksime galimybę atsivežti juos, bet būtinas išankstinis šeimininkų ar jų patikėtinio leidimas atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
 • Be šeimininkų  leidimo negalima pernešioti ar kitaip kilnoti sodyboje esantį kilnojamąjį turtą, baldus ar kitą materialųjį turtą bei inventorių;
 • Stovyklavietes  rengti leisime, bet būtinas išankstinis šeimininkų ar jų patikėtinio leidimas;
 • Neleistina šiukšlinti, teršti aplinką buitinėmis ir kitomis atliekomis, taip pat  kitokiais būdais daryti bet kokią žalą Gamtai;
 • Bet kokias transporto priemones (sausumos, oro ar vandens) privaloma statyti ir palikti tam skirtose vietose;
 • Prieš išvykstant iš sodybos svečiai privalo priduoti nuomotas patalpas tokias, kokias rado atvykę, t.y.  tvarkingas ir švarias,
 • Sudalyvauti atiduodant išnuomotas patalpas bei materialines vertybes šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui;
 • Už sugadintą inventorių ar kitą materialinį turtą būtina pranešti iškarto ir atsiskaityti priduodant patalpas. Turintys planų kažką sudaužyti ar sugadinti, iš anksto privalo pranešti šeimininkams ar jų patikėtiniui ir suderinti kainą. Taip bus pigiau;
 • Svečiai privalo taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;

Mes nei kiek neabejojame, kad mūsų lankytojai yra disciplinuoti, tvarkingi, atsakingi prieš save ir aplinkinius, gerbiantys savo ir kaimynų teisę į poilsį ir ramybę, todėl iš anksto norime aptarti kai kurias taisykles

 • Svečiai įsipareigoja saugoti ir tausoti “Vidūno Namelio” ir pirties turtą, laikytis vidaus tvarkos taisyklių. Už padarytą turtinę ir kitokią žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei nuostolius ar žalą padaro svečio nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai.
 • Viešnagės metu svečiai įsipareigoja, laikosi bei vadovaujasi saugaus elgesio reikalavimų taisyklėmis bei užsitikrina savo ir vaikų (globotinių) saugumą;
 • Jei kartais įvyksta (geriau ne) nelaimė svečiui ar jo vaikams, susižaloja (neduok Dieve) patys arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • Svečiai privalo laikytis saugaus atstumo nuo bet kokių kaitinimo elementų pirtyje, namelyje, ar kitose patalpose (židiniai, krosnys, kiti šildymo ir elektros įrenginiai). Nesilaikant šių reikalavimų, visa atsakomybė tenka svečiams, o paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • Svečiai privalo imtis visų saugumo priemonių ir saugiai judėti bei stengtis nepaslysti, esant drėgniems, apledėjusiems ar dėl  kitų  priežasčių slidiems: lieptų, laiptų, grindų, takelių ir kitiems paviršiams. Nesilaikant šių reikalavimų, visa atsakomybė tenka svečiams, o paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • Svečiai įsipareigoja laikytis priešgaisrinių, saugaus elgesio vandenyje ir pakrantėje taisyklių;
 • Bet koks triukšmas (garsus dainavimas, grojimas muzikos instrumentais ir kitų garsinių įrenginių  naudojimas) trumpai tariant triukšmo sukėlimas, nuo 22 iki 6 valandos griežtai draudžiamas ir baudžiamas, nes kai kada sutrikdoma viešoji rimtis, sukelia pareigūnų atvykimą ir administracinę atsakomybę (netgi baudą) LR įstatymų nustatyta tvarka.

Rezervacija ir mokėjimas

 • Rezervacija yra patvirtinta ir galioja tik pervedus avansą už nuomą ir klientui gavus el.paštu, arba SMS  patvirtinimą apie gautą avansą;
 • Avansą prašome pervesti ne vėliau kaip per 3 dienas po susitarimo dėl rezervacijos;
 • Jei klientai persigalvoja ir atšaukia rezervaciją, avanso negrąžinsime;
 • Atvykus į nuomojamas patalpas maloniai prašome sumokėti likusią dalį sumos už rezervuotą laikotarpį;
 • Poilsiautojams neišbuvus numatyto nuomos laiko paslaugos teikėjas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;
 • Kartais atsiranda nenumatytų aplinkybių, dėl kurių neįmanoma kokybiškai suteikti paslaugų numatytu rezervacijos laikotarpiu, tada nedelsiant apie tai informuosime klientą ir grąžinsime jo sumokėtą avansą;
 • Ilgaisiais savaitgaliais ir švenčių dienomis (prašome nepykti) pasiliekame teisę daugiau užsidirbti

Para nuomai prasideda 15 val., baigiasi 12 val. Esant galimybei ir iš anksto susitarus, galime priimti anksčiau

Mes neabejojame, kad Vidūno Namelio ir pirties lankytojai yra atsakingi, drausmingi, atsargūs, rūpinasi savo ir aplinkinių saugumu,  todėl aptarsime kai kurias  priešgaisrines taisykles, su kuriomis privalo susipažinti prieš  atvykdami  ir kurių  laikytis įsipareigoja visi lankytojai ir svečiai, užsakę paslaugą

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų;
 • Rūkyti yra labai kenksminga, todėl terasoje, lovose ir visame namelyje rūkymas yra griežtai draudžiamas. Nuodyti save rūkydami galite tik lauke, nuošalioje, tam skirtoje vietoje prie laužavietės, o visos nuorūkos privalo būti užgesintos ir surinktos į tik tam skirtas šiukšliadėžes;
 • Židinį ar pirtį, laužą ir kitus atvirą ugnį išskiriančius prietaisus kūrenti galima, tik privaloma gauti sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir būtinai išklausyti instruktažą;
 • Pas mus daugybė laukinių žvėrelių ir paukščių, o kitoje ežero pusėje gali būti besiilsinčių žmonių, tai sutariame, kad naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas yra griežtai draudžiama;
 • Visoje teritorijoje ugnį kurti galima tik tam skirtose vietose, iš anksto pranešus sodybos šeimininkams ar jų įgaliotiniui;
 • Atsakingai ir saugiai elgtis su žvakėmis, naudoti tik sodyboje esančius tam skirtus stovus;
 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros bet kokių  įjungtų elektros prietaisų. Išeinant iš patalpų privaloma išjungti apšvietimą ir kitus elektros prietaisus išskyrus šaldytuvą;
 • Jei atsitiktų nelaimė ir kiltų gaisras, nuomininkai privalo evakuoti žmones iš patalpų, pranešti spec. tarnyboms ir savo jėgomis šalinti gaisro židinį, kol atvyks pagalba. Naudoti Namelyje esantį gesintuvą bei kitas priemones ir pranešti apie incidentą šeimininkui.

Pirties ir židinio  saugaus  kūrenimo reikalavimai,  kurių privaloma laikytis , gavus leidimą kūrenti ir išklausius instruktažą;

 • Malkas reikia laikyti  tik tam skirtose vietose ir talpose, per saugų atstumą nuo ugnies šaltinio, kaip galima toliau nuo atviros ugnies;
 • Židinį,  pirtį ir laužą galima kūrenti tik malkomis, nemesti į juos šiukšlių ar kitokių daiktų. Griežtai draudžiama mesti į ugnį plastiką;
 • Pakurą papildyti tik visiškai sudegus malkoms;
 • Negalima vienu metu kūrenti pirties, krosnies ir židinio. Jei užkuriamas vienas iš įrenginių, kitas privalo būti pilnai užgesęs ir ataušęs;
 • Maksimalus pirties kūrenimo laikas 2,5 val., židinio 3 val.;
 • Baigiant kūrenti židinį, įsitikinti, kad jis gerai uždarytas ir pro jį nesiveržia dūmai;
 • Miegoti eiti, tik įsitikinus, kad malkos židinyje visiškai sudegė ir nėra rusenančių žarijų;
 • Pirties negalima perkaitinti, t.y. temperatūra viduje turi būti ne didesnė nei 70 laipsnių;
 • Pasinaudojus pirtimi, įsitikinti, kad malkos pakuroje sudegę;
 • Negalima palikti besikūrenančių pirties krosnies ar židinio be priežiūros, išeiti tik įsitikinus, kad pirtis atvėso bent iki 50 laipsnių, o malkos krosnyje ar židinio pakuroje visiškai sudegė;
 • Pastebėjus bet kokį dūmų nuotėki, išvėdinti patalpas atidarius langus ir duris. Suveikus dūmų detektoriui informuoti šeimininkus;
 • Kūrenantis židiniui ar pirčiai, nepalikti be priežiūros vaikų (geriausia jų visai nepalikti be priežiūros). Labai gaila, bet privaloma drausti vaikams  kūrenti laužą, židinį ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis ir t.t.

Mes nei kiek  neabejojame, kad mūsų lankytojai supranta, jog vandenyje reikia elgtis labai atsakingai, todėl dėl  Jūsų ir mūsų saugumo aptarsime keletą taisyklių, su  kuriomis  susipažįsta prieš  atvykdami ir  bus privalomos visiems Namelio lankytojams ir svečiams;

 • Norėdami paplaukioti valtimi, privalote iš anksto suderinti su sodybos šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu ir atsižvelgti į Gamtines sąlygas;
 • Plaukiant valtyje, būtina dėvėti liemenes ir naudoti kitas saugos priemones;
 • Žmonių skaičius valtyje neturi viršyti leistino vietų skaičiaus;
 • Valtyje negalima stovėti, sėdėti ant krašto, vaikščioti ar keisti sėdėjimo vietą. Šokinėti į vandenį ir nardyti iš valties taip pat draudžiama;
 • Draudžiama valtimi plukdyti neblaivius asmenis;
 • Vaikai, be suaugusiųjų priežiūros, naudotis valtimi negali;
 • Maudytis tik įsitikinus savo saugumu ir neviršyti saugaus vandens gylio;
 • Maudynės arba plaukiojimas valtimi, apsvaigus nuo alkoholio ar kitų svaiginančių medžiagų, kategoriškai draudžiamas (gresia administracinė atsakomybė ir teisių naudotis vandens transportu apribojimas);
 • Nelipti ant lieptų, laiptų ar kitų drėgnų paviršių neįsitikinus ar jie nėra slidūs, ar kitaip pavojingi naudotis ir vaikščioti;
 • Ypatingai saugoti besimaudančius vaikus, nepalikti vienų be priežiūros valtyje, ant liepto, pakrantėje ar kitose vietose;

Turite klausimų?

Mūsų kontaktai

 • Piliakalnio 18, Peleniai 33340, Suginčių sen., Molėtų raj.
 • vidunusodyba@gmail.com
 • +37068672768 - Vidūnas
 • +37068284200 - Svetlana